Poziční světla pro RC modely


Byl jsem požádán, jestli bych nevyrobil blikačku na RC model letadla. Jako základ měl posloužit tento článek:
 http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=996&n=%E2%80%9Etuctove%E2%80%9C-pozicne-osvetlenie

Protože ale nemám žádnou zkušenost s procesory PIC,  přepsal jsem  program tak, aby fungoval s ATtiny13.

Na rozdíl od původního programu ten můj umožňuje pracovat ve dvou režimech, které se volí podle logického stavu na noze č. 3 u ATtiny.

  1) Jednoduchý režim, kdy při se při vysokém PWM LED rozsvítí a následně rozblikají. Při poklesu pod druhou nastavenou hodnotu LED zhasnou.

  2) Režim, při kterém se LED při vysoké hodnotě přepínají. Před přepnutím je nutné, aby PWM pokleslo pod druhou nastavenou hodnotu.


 


Program pro ATtiny13A:


Upravené schéma:


 


Ukázkové video na YouTube

 https://youtu.be/o3EujSRGapM